0سبد خرید
02166680105با ما تماس بگیرید:
جدول وزن تیر آهن

جدول وزنی تیرآهن IPE :

وزن تیرآهن IPE
سایز تیرآهن ارتفاع عرض بال ضخامت جان ضخامت بال وزن 1 متر از شاخه وزن شاخه 12 متری
IPE 120  120  64 4/4  6/3  10/4  124/8 
IPE 140  140 73  4/7  6/9  12/9  154/8 
 IPE 160  160 82  7/4 15/8  189/6 
IPE 180  180 91   5/3  18/8  225/6
IPE 200  200  100  5/6 8/5 22/4  268/8 
IPE 220 220  110   5/9  9/2 26/2  314/4 
IPE 240 240   120 6/2   9/8 30/7  368/4 
IPE 270 270   135  6/6 10/2   36/1 433/2 
IPE 300  300  150 7/1  10/7  42/2  506/4