0سبد خرید
02166680105با ما تماس بگیرید:

مجتمع فولاد شاهرود

محصولات فروشگاه مجتمع فولاد شاهرود

محصول قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود
بروزرسانی: دوشنبه, 18 دی 1402

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

قیمت میلگرد مجتمع فولاد شاهرود

محصول قيمت
میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 4,333
28,732 تومان
بدون مالیات: 26,360 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 4,333
28,732 تومان
بدون مالیات: 26,360 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 1,531
28,732 تومان
بدون مالیات: 26,360 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 1,330
29,828 تومان
بدون مالیات: 27,365 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود
بروزرسانی: شنبه, 07 بهمن 1402

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود
بروزرسانی: شنبه, 07 بهمن 1402

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود
بروزرسانی: دوشنبه, 18 دی 1402

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهرود

محصول قيمت
میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 4,333
28,732 تومان
بدون مالیات: 26,360 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 4,333
28,732 تومان
بدون مالیات: 26,360 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 1,531
28,732 تومان
بدون مالیات: 26,360 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 1,330
29,828 تومان
بدون مالیات: 27,365 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود
بروزرسانی: شنبه, 07 بهمن 1402

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود
بروزرسانی: شنبه, 07 بهمن 1402

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود
بروزرسانی: دوشنبه, 18 دی 1402

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 8 از کل 8 نتیجه