0سبد خرید
02166680105با ما تماس بگیرید:

تیرآهن (IPE)

محصول قيمت
تیرآهن 20 سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

IPE

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 201
34,800 تومان
بدون مالیات: 31,927 تومان
تیرآهن 18 سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

IPE

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 199
31,800 تومان
بدون مالیات: 29,174 تومان
تیرآهن 16 سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

IPE

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 199
31,800 تومان
بدون مالیات: 29,174 تومان
تیرآهن 14 سبک ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

IPE

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,200
31,800 تومان
بدون مالیات: 29,174 تومان
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

IPE

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 700
35,300 تومان
بدون مالیات: 32,385 تومان
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

IPE

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 199
29,800 تومان
بدون مالیات: 27,339 تومان
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

IPE

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 199
29,800 تومان
بدون مالیات: 27,339 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

IPE

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 199
29,800 تومان
بدون مالیات: 27,339 تومان
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

IPE

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 201
30,800 تومان
بدون مالیات: 28,257 تومان
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

IPE

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 199
32,300 تومان
بدون مالیات: 29,633 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

IPE

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 199
29,800 تومان
بدون مالیات: 27,339 تومان
تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

IPE

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 199
29,800 تومان
بدون مالیات: 27,339 تومان
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

IPE

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 201
30,800 تومان
بدون مالیات: 28,257 تومان
محصول قيمت
تيرآهن 14 ظفر بناب 124کیلویی
بروزرسانی: 1 هفته قبل

IPE

شاخه 12 متری

کارخانه

شاخه

تغییر قیمت: 49,999
3,850,000 تومان
بدون مالیات: 3,532,110 تومان
تيرآهن 16 ظفر بناب 170کیلویی
بروزرسانی: 2 هفته قبل

16

IPE

شاخه 12 متری

کارخانه

شاخه

تماس بگیرید
تيرآهن 18 ظفر بناب 200کیلویی
بروزرسانی: جمعه, 16 آبان 1401

IPE

شاخه 12 متری

کارخانه

شاخه

تماس بگیرید
تيرآهن 20 ظفر بناب 255 کیلویی
بروزرسانی: شنبه, 14 اسفند 1401

IPE

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
محصول قيمت
تیرآهن 24 فابریک فایکو
بروزرسانی: 1 هفته قبل

IPE

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 18 از کل 65 نتیجه
تیرآهن (IPE)